Mistin Và Thị Trấn Phép Thuật Thuyết Minh – Status: 78 / 78 Thuyết Minh


Tên Phim : Mistin Và Thị Trấn Phép Thuật
Tựa Gốc : Kasumin (2001 – 2003)
Phát Sóng Trên : DVD, THVLi.vn
Số Tập Phát Sóng : 78 / 78
Biên Tập Kỷ Thuật Và Thuyết Minh : Phương Nam Film

Nội Dung Phim:
Cô bé Mistin bắt đầu với cuộc sống mới xa ba mẹ tại gia đình Misty. Mistin phải làm quen với nhiều thứ mới mẻ, đặc biệt là khi gia đình Misty có khả năng biến hình.


×
×
×
×