Hiệp Sĩ Áo Đen Netflix Lồng Tiếng – Status: 06 / 06 Lồng Tiếng


Tên Phim : Hiệp Sĩ Áo Đen
Tựa Gốc : Black Knight (2023)
Phát Sóng Trên : Netfix
Số Tập Phát Sóng : 06 / 06
Đạo diễn Chuyển Âm : Phạm Thị Minh Hương
Diễn viên Lồng Tiếng :
5-8 – (Trần Nguyễn Hoài Bảo)
4-1 – (Lê Thị Thu Hà)
Giám đốc Oh – (Võ Văn Nhàn)
Ngốc – (Lê Nguyễn Tuấn Anh)
Đồ ngốc – (Phạm Vũ Minh Thành)
Ông Hammer – (Hồ Chơn Nhơn)
Ryu Jae-jin – (Nguyễn Quang Tuyên)
Myeong-hui – (Lê Thị Thu Hà)
1-3 – (Phạm Vũ Minh Thành)
Tổng thống – (Lê Thị Thu Hà)
Yoon Sa-wol – (Võ Văn Nhàn)
Ryu Seok – (Lê Nguyễn Tuấn Anh)
Jung Seol-ah – (Nguyễn Thị Thiên Trang)
Vô ích – (Phan Trương Quốc Cường)
Trung sĩ Lee – (Phạm Vũ Minh Thành)
2-4 – (Lê Nguyễn Tuấn Anh)
3-3 – (Võ Văn Nhàn)
4-2 – (Phan Trương Quốc Cường)
Seul-ah lúc trẻ – (Võ Thị Hồng Ý)
Sa-wol lúc trẻ – (Võ Văn Nhàn)
Bộ trưởng bộ quốc phòng – (Hồ Chơn Nhơn)
Ông Kim – (Nguyễn Quang Tuyên)
Jung Seul-ah – (Võ Thị Hồng Ý)
Và Một Số Diễn Viên Lồng Tiếng Khác…
Biên Tập Kỷ Thuật Và Lồng Tiếng : Kantana Post-Production Vietnam

Nội Dung Phim:
Ở tương lai tăm tối bị ô nhiễm không khí tàn phá, chuyện sống còn của loài người phụ thuộc vào nhóm Hiệp sĩ áo đen và họ khác xa những người giao hàng bình thường.×
×
×
×